هنر خیابانی

از خیابا‌ن‌های پایین شهر تا اتاق طراحان مد

بیل کانینگ‌هام، عکاس آمریکایی را می‌شود از اولین عکاسانی بشمار آورد که به مد خیابانی با عکاسی از طرز لباس پوشیدن مردم معمولی توجه نشان داد. او معتقد بود که خیابان ها حرف های بیشتری برای گفتن راجع به مد دارند تا سالن های مد، اگر مردم به آن‌ها گوش دهند. مد خیابانی یا همان street style از قرن بیستم شروع شد. با بهبود یافتن شرایط زندگی بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه شهرنشینی،قدرت خرید و پررنگ شدن رسانه در زندگی...